به شرکت دی تجهیز آزما خوش آمدید

دی تجهیز آزما نمایندگی رسمیدر ایران
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

بازرگانی

واردات و صادرات تجهیزات آزمایشگاهی
نمایندگی های رسمی فروش

مشاوره ، پژوهش و طراحی

مشاوره های مدیریتی
مطالعه، طراحی و اجرا

آزمایشگاه

آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست
آزمایشگاه همکار استاندارد – کالیبراسیون