دی تجهیز آزما

آزمایش های خاک

 خاک به عنوان یک متریال ناهمگن و غیر یکنواخت، دارای خصوصیات و مشخصات متفاوتی در جهات مختلف از خود بروز می دهد. حتی مشخصات خاک در فاصله ی چند متری می تواند یکسان نباشد. تغییر در لایه بندی، آبهای زیر زمینی و ... می تواند باعث این تغییرات شود.

برای شناخت هرچه بهتر خاک می بایستی یک سری آزمایش های صحرایی و آزمایشگاهی بر روی خاک انجام داد تا با واکنش های آن در برابر تغییرات جوی و رطوبتی و یا بارگذاری آشنا شد. 

 


شرکت دی تجهیز آزما


تهران ، خیابان ولیعصر ، پایین تر از خ جمهوری
کوچه لقمان ، ساختمان بهروز ، ط 4 ، واحد 10

0098 (21) 66972811

خبرنامه ماهیانه

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید:

تماس با ما

تامین کنندگان