دی تجهیز آزما

آزمایش های استحکام خاک

در بحث ژئوتکنیک دو مقوله بسیار نزدیک به هم و در عین حال متفاوت وجود دارد که گاهی اوقات با یکدیگر اشتباه می شود. مقاومت خاک و استحکام خاک (مقاومت مکانیکی). هر کدام از اینان خصوصیات مشخصی از خاک را بیان می کنند. هدف از اجرای آزمایش تک محوری، سه محوری، برش مستقیم وبرش پره ایی، تعیین مقدار حداکثر مقاومت خاک در برابر نیروهای خارجی وارد بر آن است در حالی که آزمایش هایی نظیر نفوذ، CBRو بارگذاری در محل برای تعیین استحکام خاک (تعیین چگونگی رفتار خاک در برابر نیروهای وارد بر آن) استفاده می شوند.

طبقه بندی آزمایش های استحکام خاک به همراه تجهیزات مربوط به آن ها :

 


شرکت دی تجهیز آزما


تهران ، خیابان ولیعصر ، پایین تر از خ جمهوری
کوچه لقمان ، ساختمان بهروز ، ط 4 ، واحد 10

0098 (21) 66972811

خبرنامه ماهیانه

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید:

تماس با ما

تامین کنندگان