دی تجهیز آزما

آزمایش های تحکیم و نشست خاک

یک توده خاک در شرایط سست به لحاظ مقاومت، نفوذ پذیری و حساسیت در برابر تغییرات رطوبت و شرایط گونانون معمولا قابل اطمینان نیست و به این علت لازم است که به نحوی خواص مکانیکی تغییر داده شود. تراکم خاک فرایندی است که موجب می شود مقاومت خاک افزایش یافته و نفوذپدیری و حساسیت آن در برابر تغییرات شرایط جوی و رطوبت کاهش یابد.

وجود مقداری آب در عمل تراکم ضروری است به طوری که تا حد معینی، با افزایش آب عمل تراکم بهتر صورت می گیرد که به آن رطوبت بهینه می گویند ولی از آن حد به بعد با افزایش آب، دانسیته خشک خاک کاهش میابد و نتیجه عکس حاصل می شود.

به منظور یافتن خصوصیات خاک در بحث تراکم، آزمایش هایی طراحی شده که بتوان بهترین بازدهی را از خاک گرفت. این آزمایشها تحت عنوان تحکیم و بحث نشست مطرح می شود.

 

طبقه بندی آزمایش های تحکیم و نشست خاک به همراه تجهیزات مربوط به آن ها :

 


شرکت دی تجهیز آزما


تهران ، خیابان ولیعصر ، پایین تر از خ جمهوری
کوچه لقمان ، ساختمان بهروز ، ط 4 ، واحد 10

0098 (21) 66972811

خبرنامه ماهیانه

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید:

تماس با ما

تامین کنندگان