دی تجهیز آزما

آزمایش های حدود اتربرگ

در زمان وجود کانی های رسی در خاک ریزدانه، خاک را می توان با افزودن مقداری رطوبت، بدون خرد شدن شکل داد. این ماهیت چسبندگی در اثر احاطه شدن ذرات رس با آب جذب شده ایجاد می شود. در اوایل قرن بیستم یک دانشمند سوئدی به نام اتربرگ روشی را برای توصیف سفتی خاک ریزدانه با میزان رطوبت متفاوت ابداع کرد. خاک در میزان رطوبت بسیار پایین بیشتر شبیه جسم جامد عمل می کند و در رطوبت بسیار بالا، خاک و آب شبیه یک سیال جاری می شوند.

خاک های ریزدانه بر حسب مقدار آبی که داشته باشند حالات مختلفی می توانند بگیرند. بیشترین قسمت رفتار خاک در مقابل رطوبت مربوط به خواص قسمت رسی خاک می باشد. اتربرگ تعیین می نماید که خاک های ریزدانه بر حسب درصد رطوبتش می تواند در یکی از حالات جامد، نیمه جامد، خمیری و یا مایع باشد که واسط بین این حالات را مطابق زیر تعریف نموده است:

-         مرز بین روانی و خمیری خاک را حد روانی نامیده است

-         مرز بین خمیری و نیم جامد را حد خمیری نامیده است

-         مرز بین نیم جامد و جامد را حد انقباض نامیده است.

برای بدست آوردن هر یک از این حدود، آزمایشی طراحی شده است.

 

طبقه بندی آزمایش های حدود اتربرگ به همراه تجهیزات مربوط به آن ها :

 

 


شرکت دی تجهیز آزما


تهران ، خیابان ولیعصر ، پایین تر از خ جمهوری
کوچه لقمان ، ساختمان بهروز ، ط 4 ، واحد 10

0098 (21) 66972811

خبرنامه ماهیانه

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید:

تماس با ما

تامین کنندگان