دی تجهیز آزما

آزمایش های دانسیته خاک

یکی از خصوصیات مهم هر متریال، چگالی یا دانسیته آن ماده می باشد. خاک نیز از این قاعده مستثنی نیست. مشکل اساسی در بدست آوردن دانسیته خاک، حجم توده خاکی است.

به دلیل یک پارچه نبودن خاک و سست بودن آن در هنگام نمونه گیری، ممکن است حجم آن در جابجایی از محل گمانه تا آزمایشگاه تغییر کند. پس بایستی حجم توده خاک برداشت شده، در محل اندازه گیری شود. یکی از راهکارهای موجود بدست آوردن حجم توده به روش ماسه استاندارد می باشد.

 

طبقه بندی آزمایش های تعیین چگالی خاک به همراه تجهیزات مربوط به آن ها :

 


شرکت دی تجهیز آزما


تهران ، خیابان ولیعصر ، پایین تر از خ جمهوری
کوچه لقمان ، ساختمان بهروز ، ط 4 ، واحد 10

0098 (21) 66972811

خبرنامه ماهیانه

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید:

تماس با ما

تامین کنندگان