دی تجهیز آزما

آزمایش های مقاومت برشی خاک

مقاومت برشی توده خاک، مقاومت داخلی واحد سطح آن خاک است که می تواند برای مقابله با گسیختگی یا لغزش در امتداد هر صفحه داخلی بروز دهد. برای تحلیل مسائل پایداری خاک نظیر ظرفیت باربری، پایداری شیروانی ها و فشار جانبی بر روی سازه های حائل خاک، لازم است طبیعت مقاومت برشی بخوبی شناخته شود.

برای این منظور آزمایش هایی نظیر آزمایش سه محوره، آزمایش تک محوره (محصور نشده) و یا برش مستقیم ارائه شده است. این آزمایش ها برای بدست آوردن خصوصیات مختلف خاک در شرایط گوناگون طراحی شده است و هر کدام متناسب با بعضی شرایط واقعی می باشد ولی در حالت کلی همه این آزمایش ها، مقاومت خاک را در برابر نیروهای خارجی به ما نشان می دهند.

 

طبقه بندی آزمایش های مقاومت خاک به همراه تجهیزات مربوط به آن ها :

 

 


شرکت دی تجهیز آزما


تهران ، خیابان ولیعصر ، پایین تر از خ جمهوری
کوچه لقمان ، ساختمان بهروز ، ط 4 ، واحد 10

0098 (21) 66972811

خبرنامه ماهیانه

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید:

تماس با ما

تامین کنندگان