دی تجهیز آزما

رفراکتومتر - Refractometer

 

این رفراکتومتر ها با روش انکسارسنجی میزان بریکس شکر ، درصد فراکتوز ، درصد گلوکز و درصد شکر معکوس را تعیین می کنند.

نیاز به نمونه ی خیلی کم ، کالیبراسیون آسان و سریع تنها با مقداری آب مقطر و سرعت و دقت بالای این دستگاه ها بسیار قابل توجه است.

اندازه گیری و نمایش هم زمان دما و هم چنین سیستم همسان ساز دمایی (ATC) از دیگر ویژگی این رفراکتومترهاست.

اطلاعات فنی مربوط به این دستگاه ها به طور کامل بیان شده است که در ادامه می توانید ملاحظه فرمایید.


شرکت دی تجهیز آزما


تهران ، خیابان ولیعصر ، پایین تر از خ جمهوری
کوچه لقمان ، ساختمان بهروز ، ط 4 ، واحد 10

0098 (21) 66972811

خبرنامه ماهیانه

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید:

تماس با ما

تامین کنندگان