دی تجهیز آزما

روش احیای الکترود pH متر

عموماً اگر نگهداری الکترود درست انجام شود ، الکترود پس از مدتی که استفاده نشده باشد، سریعاً قابل استفاده است. اما هنگامی که نگهداری الکترود به خصوص به مدت طولانی به درستی انجام نشود و یا حباب الکترود خشک شده باشد (بسته به میزان شدت) الکترود پاسخ درستی به تغییر بافرهای استاندارد نمی دهند و یا پاسخ آن بسیار کند است و یا حتی پاسخی نشان نمی دهد.
شاید بسیاری ترجیح دهند که الکترود را تعویض کنند! اما این کار هزینه بر است و برای تهیه یک الکترود مناسب و استاندارد باید هزینه ای میلیونی انجام دهید! لذا به شما پیشنهاد می شود که روش های زیر را امتحان کنید.
برای احیاء و فعال سازی مجدد الکترود باید از روش هایی استفاده شود که به اصطلاح "شوکینگ" گفته می شود.
برای این کار از روش های زیر استفاده نمایید. پس از این روش ها اگر الکترود به حالت اولیه برگشت ابتدا عملکرد آن را بررسی کنید، اگر عملکرد آن قابل قبول نبود آن را تعویض کنید.
روش اول
حباب الکترود را در یک محلول مناسب (محلول بافری با pH 4) به مدت 1 تا 2 ساعت قرار دهید. اگر این عمل جواب نداد ممکن است الکترود نیاز به فعال سازی مجدد داشته باشد. بنابراین روش دوم را امتحان کنید.
روش دوم
1) الکترود را در محلول اسید کلریدریک 5 / 0 - 1 / 0 نرمال به مدت 8 - 4 ساعت قرار دهید.
2) در ادامه یک محلول نگهداری جدید تهیه کنید: 10 گرم کلرید پتاسیم در 100 میلی لیتر بافر با pH 4 حل
کنید. از نمک های دیگر استفاده نکنید. از این محلول می توانید برای نگهداری الکترود در زمان هایی که از آن
استفاده نمی شود، استفاده کنید.
3) پس از این که الکترود را از اسید کلریدریک خارج کردید آن را بشویید و سپس در 75 - 50 میلی لیتر از محلول
نگهداری که در مرحله 2 ساختید به مدت 60 - 30 دقیقه قرار دهید.
4) الکترود را شسته و مجدداً امتحان کنید.

روش سوم
1 ) الکترود را در فرئون یا الکل به مدت 5 دقیقه قرار و به صورت چرخشی حرکت دهید.
2 ) الکترود را به مدت 15 رقیقه در آب شیر قرار دهید.
3 ) الکترود را به مدت 5 دقیقه در اسید غلیظ )سولفوریک یا کلریدریک( قرار داده و به صورت چرخشی حرکت
دهید.
4 ) مرحله 2 را تکرار کنید و الکترود را به مدت 15 رقیقه در آب شیر قرار دهید.
5 ) الکترود را به مدت 5 دقیقه در باز قوی )سود( قرار داده و به صورت چرخشی حرکت دهید.
6 ) مرحله 2 را تکرار کنید و الکترود را به مدت 15 دقیقه در آب شیر قرار دهید.
7 ) با محلول های استاندارد کالیبراسیون الکترود را چک کنید.
8 ) اگر نتایج قابل قبولی حاصل نشد مرحله 3 تا 6 را می توانید برای اخذ نتایج بهتر تا حداکثر 3 بار تکرار کنید.
اگر پس از تمامی این مراحل الکترود پاسخی نداد باید تعویض شود!

رفراکتومتر روغن

ضریب شکست reflective Index

ضریب شکست یک ماده نسبت سرعت نور در خلأ به سرعت نور در ماده می باشد و در عمل برای اینکه نمی توان از خلأ استفاده کرد از هوا بجای خلأ استفاده می شود. هر نوع ماده  دارای ضریب شکست مخصوص به خود می باشد. برای اینکه درجه حرارت در داخل دستگاه Refract meter قابل تنظیم و کنترل باشد آن را با استفاده از پمپ یا حمام آب گرم (بن ماری) کنترل می کنیم. لازم به ذکر است که ضریب شکست با استفاده از دستگاهی بنام رفراکتومتر اندازه گیری می شود که به سه صورت رومیزی و دستی و چشمي قابل دسترسی می باشد. اگر از دستگاه رفراکتومتر برای سنجش بریکس استفاده شود به آن بریکس متر Brix meter نیز گفته می شود. برای تمیز کردن منشور دستگاه رفراکتومتردر صورتي كه نمونه  روغني باشد از حلال تولوئن و یا سایر حلالهای آلی استفاده می شود. از پارچه کتان و یا پارچه نرم و تمیز برای تمیز کردن منشورهای دستگاه و جلوگیری از خراشیدگی آنها استفاده می شود. و نمونه نباید رطوبت داشته باشد.

قبل از کار با دستگاه رفراکتومتر برای کالیبراسیون و تنظیم نمودن دستگاه از آب مقطر استفاده می شود. ابتدا منشور دستگاه را تمیز کرده و سپس یکی دو قطره آب مقطر بر روی آن قرار داده و سپس آنرا بسته و محکم می کنیم. ضریب شکست آب مقطر 1.0333 است. بعد از کالیبره شدن دستگاه آب مقطر را از روی منشور دستگاه تمیز کرده و نمونه که آماده کرده ایم به میزان یکی دو قطره در روی منشور دستگاه قرار داده و بعد از بستن آن، ضریب شکست آن را می خوانیم.

 

رفراكتومترهاي چشمي دستي و روميزي  از كمپاني كروز آلمان مناسبترين دستگاه ها براي اندازه گيري رفركت و بريكس مايعات و جامدات مي باشد مي باشند

 

شرکت دی تجهیز آزما


تهران ، خیابان ولیعصر ، پایین تر از خ جمهوری
کوچه لقمان ، ساختمان بهروز ، ط 4 ، واحد 10

0098 (21) 66972811

خبرنامه ماهیانه

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید:

تماس با ما

تامین کنندگان