دی تجهیز آزما

رفراکتومتری

رفراکتومتر Refractometer از دو کلمهRefract به معنی شکستن وMeter به معنی سنجش تشکیل شده و در کل به معنی انکسار سنج است. تعيين ضريب شكست گازها، مایعات و جامدات نیمه شفاف به کار برده می شود. می توان از این مشخصه، برای شناسایی مواد یا ارزیابی خلوص آن استفاده کرد. با معین شدن ضريب شكست، علاوه بر شناسايي مواد مقدار آن را نیز می توان محاسبه کرد.

رفراکتومتر انواع مختلفی دارد از جمله: رفراکتومتر چشمی رومیزی، رفراکتومتر دستی چشمی، رفراکتومتر پرتابل دیجیتال و رفراکتومتر اتوماتیک رومیزی و رفراکتومتر آنلاین تقسیم میشوند.

کاربرد:

از این دستگاه برای تعیین غلظت کربوهیدراتها ، گوگرد در لاستیک ، سیلیسیوم در شیشه های سیلیکاتی ، تخمین درجه سیرناشدگی روغنهای نباتی و همچنین تعیین درصد کربن در ترکیبات آلی و نفتی بکار     می رود.
همچنین براي اندازه‌گيري غلظت نمك طعام در حوضچه‌هاي پرورش ماهي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در صنایع غذایی نیز این دستگاه کاربرد بسیار زیادی دارد مثلا در کارخانه های قند برای تعیین بریکس محلول قند مورد استفاده قرار می گیرد. در پزشکی برای پی بردن به میزان اوره و پروتئین خون، میزان نمک موجود در آن و غلظت مایعات استفاده می شود و مهم‌ترین کاربرد آن تعیین غلظت Urine در آزمایشگاه است.

اساس کار:

اساس کار رفراکتومتر در تابش نور به شرط تکفام بودن آن و هدایت آن به سمت محلول مورد نظر و عبور آن است که چون این دو محیط با هم تفاوت دارند. نور شکسته شده و با ضریب شکست محدود قابل دریافت است.برای محلول های با غلظت یکسان و در دما فشار برابر منحصر به فرد است. درون رفرکتومتر خط نوری دیده میشود که با فشارها و لنزهای مختلف به وجود می آید .این خط نور با کمک عدسی سردوربین توسط کاربر قابل مشاهده است.در دستگاه رفرکتومتر  نور از محیط رقیق وارد محیط غلیظ میشود. که محیط رقیق مایع یا محلول مورد نظر و محیط غلیظ منشور دستگاه است. در واقع در عمل ضریب شکست محلول و منشور نسبت به هم سنجیده می شود.

اجزاء و قسمت‌هاي تشکیل:

1- دو منشور که یکی انتشار دهنده Diffusing prism و دیگری شكست دهنده Refracting prism است. نمونه مورد نظر بین این دو منشور قرار مي گيرد. نور وارد منشور انتشاردهنده شده وتجزیه می شود این نور وارد نمونه مورد آزمایش شده و سپس به منشور Refracting مي رود. (ورود نور از محيط رقيق به غليظ). قبل از هر بار ريختن محلول، منشورها كاملا تميز شده و با مقدار كمي از محلول موردنظر، شستشو داده مي شود.
2- دو لنز که یکی لنز تصوير و دیگری لنز n (ضريب شكست) است.
3- ترمومتر: جهت تنظیم و گزارش دما
4- پیچ هایی جهت تنظیم تصویر

اجزاء و قسمت‌هاي تشکیل:

1- دو منشور که یکی انتشار دهنده Diffusing prism و دیگری شكست دهنده Refracting prism است. نمونه مورد نظر بین این دو منشور قرار مي گيرد. نور وارد منشور انتشاردهنده شده وتجزیه می شود این نور وارد نمونه مورد آزمایش شده و سپس به منشور Refracting مي رود. (ورود نور از محيط رقيق به غليظ). قبل از هر بار ريختن محلول، منشورها كاملا تميز شده و با مقدار كمي از محلول موردنظر، شستشو داده مي شود.
2- دو لنز که یکی لنز تصوير و دیگری لنز n (ضريب شكست) است.
3- ترمومتر: جهت تنظیم و گزارش دما
4- پیچ هایی جهت تنظیم تصویر


شرکت دی تجهیز آزما


تهران ، خیابان ولیعصر ، پایین تر از خ جمهوری
کوچه لقمان ، ساختمان بهروز ، ط 4 ، واحد 10

0098 (21) 66972811

خبرنامه ماهیانه

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید:

تماس با ما

تامین کنندگان