دی تجهیز آزما

رفراکتومتر روغن

ضریب شکست reflective Index

ضریب شکست یک ماده نسبت سرعت نور در خلأ به سرعت نور در ماده می باشد و در عمل برای اینکه نمی توان از خلأ استفاده کرد از هوا بجای خلأ استفاده می شود. هر نوع ماده  دارای ضریب شکست مخصوص به خود می باشد. برای اینکه درجه حرارت در داخل دستگاه Refract meter قابل تنظیم و کنترل باشد آن را با استفاده از پمپ یا حمام آب گرم (بن ماری) کنترل می کنیم. لازم به ذکر است که ضریب شکست با استفاده از دستگاهی بنام رفراکتومتر اندازه گیری می شود که به سه صورت رومیزی و دستی و چشمي قابل دسترسی می باشد. اگر از دستگاه رفراکتومتر برای سنجش بریکس استفاده شود به آن بریکس متر Brix meter نیز گفته می شود. برای تمیز کردن منشور دستگاه رفراکتومتردر صورتي كه نمونه  روغني باشد از حلال تولوئن و یا سایر حلالهای آلی استفاده می شود. از پارچه کتان و یا پارچه نرم و تمیز برای تمیز کردن منشورهای دستگاه و جلوگیری از خراشیدگی آنها استفاده می شود. و نمونه نباید رطوبت داشته باشد.

قبل از کار با دستگاه رفراکتومتر برای کالیبراسیون و تنظیم نمودن دستگاه از آب مقطر استفاده می شود. ابتدا منشور دستگاه را تمیز کرده و سپس یکی دو قطره آب مقطر بر روی آن قرار داده و سپس آنرا بسته و محکم می کنیم. ضریب شکست آب مقطر 1.0333 است. بعد از کالیبره شدن دستگاه آب مقطر را از روی منشور دستگاه تمیز کرده و نمونه که آماده کرده ایم به میزان یکی دو قطره در روی منشور دستگاه قرار داده و بعد از بستن آن، ضریب شکست آن را می خوانیم.

 

رفراكتومترهاي چشمي دستي و روميزي  از كمپاني كروز آلمان مناسبترين دستگاه ها براي اندازه گيري رفركت و بريكس مايعات و جامدات مي باشد مي باشند

 


شرکت دی تجهیز آزما


تهران ، خیابان ولیعصر ، پایین تر از خ جمهوری
کوچه لقمان ، ساختمان بهروز ، ط 4 ، واحد 10

0098 (21) 66972811

خبرنامه ماهیانه

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید:

تماس با ما

تامین کنندگان