دی تجهیز آزما

روش نگهداری الکترود و تميز کردن آن

روش نگهداری الکترود و تميز کردن آن 

آماده سازی الکترود:

-1 الکترود را از بطری حفاظت الکترود جدا کنيد و با دقت نوک الکترود را با آب مقطر بشوييد.با احتياط با دستمال کاغذی به نرمی الکترود را خشک کنيد(دستمال را به آن نماليد).

-2 در حين جابجايی ها ؛ممکن است حباب هوا در نوک الکترود جمع شوند؛ الکترود را مقابل نور بررسی کرده که آيا حباب هوا در نوک آن جمع شده است يا نه. اگر حبابها ديده شوند با دقت الکترود را همانند تکان دادن درجه تب تکان دهيد تا تجمع حباب ها در نوک آن برطرف گردد.

-3 فيش الکترود را به دستگاه وصل کنيد.مطمئن باشيد که فيش صحيح و دقيق جا رفته باشد و سپس دستورات کاليبره کردن را با دقت انجام دهيد.

نگهداری الکترودU

-1 هميشه بعد از اتمام استفاده از الکترود آن را با آب مقطر شسته و در ويال حافظ الکترود قرار دهيد.

-2 ازوجود محلول کافی در ويال حفاظت کننده مطمئن باشيد.مقدار محلول بايد به قدری باشد که الکترود در حالت افقی و ياعمودی در محلول غوطه ور باشد

تميز کردن الکترودU

-1 برای تميز کردن الکترود از محلول های قوی مانند استون ؛تتراکلرورکرن يا غيره استفاده ننماييد بعد از تميز کردن

الکترود بايستی مجددا عمل کاليبراسيون انجام گردد.

-2 اگر چربی يا روغن نوک الکترود را پوشانده باشد با دقت الکترود را با آب شهری بشوييد.از محلول های شستشوبدون

آنزيم استفاده نماييد.

-3 اگر الکترود با مواد پروتئينی يا مشابه آن آلوده شده آن را در اسيد پپسينه5 دقيقه قرار دهيد و سپس با آب مقطر بشوييد

0نرمال بمدت10 دقيقه قرار دهيد

-4 اگربا انجام اين کارها جواب مناسب از الکترود نگرفتيد آن را در محلول اسيد کلريدريک0.1 N قراردهيد و با دقت آن را با آب مقطر بشوييد و بعد از آن مجددا عمل کاليبراسيون را انجام دهيد.

5- اگر با انجام موارد ذکر شده الکترود شما عملکرد دقيق ارائه ننمود می بايست الکترود تعويض گردد.

جهت ابتياع محلول ها و الکترود با شماره های ذکر گرديده تماس بگيريد

محلولهاي نگهدارنده و تميز كننده  كمپاني ميلواكي- مارتيني در نگهداري الكترود بهترين ياور شما مي باشد.

كدورت سنج

کدورت چیست؟

کدورت شاخصی است که میزان شفافیت آب را مشخص می کند. و به عنوان یک خاصیت ظاهری آب محسوب می گردد کدورت باعث پراکندگی یا جذب نور در حین عبور آن بر روی یک خط مستقیم در آب می شود.اگر چه کدورت به دلیل وجود مواد معلق در آب نیز به وجود می اید،ولی ارتباط دادن با اندازه های کمی مواد معلق در آب مانند شکل ،اندازه و ضریب شکست ذرات موجود در سوسپانسیون که همگی در خاصیت پراکنده ساختن نور دخالت دارند، مشکل است.
روش اولیه اندازه گیری کدورت قدرت عبور نور را از میان آب با قدرت پراکنده سازی و شکسته شدن آن مقایسه می نمایند که این اندازه گیری اساس روش استاندارد تعیین کدورت آب به وسیله کدورت سنج است.

امروزه داده هاي بدست آمده از كدورت سنج بر حسب واحدهاي فرمازين ( Formazin )يا (Nephlometry ) كه براساس اصول پراكندگي نور است ، بيان مي شوند.

JTU معرف نور عبور كرده از نمونه است ولي NTU معرف تقرق نور تابيده شده است. اين دو واحد رابطه اي با هم ندارند.

معمولا" براي كدورت هاي قابل توجه از JTUو براي كدورت هاي پائين از NTU يا FTU استفاده مي شود.

كدورت سنج MI415 از كمپاني ميلواكي مارتيني مناسبترين دستگاه ها براي اندازه گيري كدورت  مي باشند

 

شرکت دی تجهیز آزما


تهران ، خیابان ولیعصر ، پایین تر از خ جمهوری
کوچه لقمان ، ساختمان بهروز ، ط 4 ، واحد 10

0098 (21) 66972811

خبرنامه ماهیانه

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید:

تماس با ما

تامین کنندگان