دی تجهیز آزما

رفراکتومتر روغن

ضریب شکست reflective Index

ضریب شکست یک ماده نسبت سرعت نور در خلأ به سرعت نور در ماده می باشد و در عمل برای اینکه نمی توان از خلأ استفاده کرد از هوا بجای خلأ استفاده می شود. هر نوع ماده  دارای ضریب شکست مخصوص به خود می باشد. برای اینکه درجه حرارت در داخل دستگاه Refract meter قابل تنظیم و کنترل باشد آن را با استفاده از پمپ یا حمام آب گرم (بن ماری) کنترل می کنیم. لازم به ذکر است که ضریب شکست با استفاده از دستگاهی بنام رفراکتومتر اندازه گیری می شود که به سه صورت رومیزی و دستی و چشمي قابل دسترسی می باشد. اگر از دستگاه رفراکتومتر برای سنجش بریکس استفاده شود به آن بریکس متر Brix meter نیز گفته می شود. برای تمیز کردن منشور دستگاه رفراکتومتردر صورتي كه نمونه  روغني باشد از حلال تولوئن و یا سایر حلالهای آلی استفاده می شود. از پارچه کتان و یا پارچه نرم و تمیز برای تمیز کردن منشورهای دستگاه و جلوگیری از خراشیدگی آنها استفاده می شود. و نمونه نباید رطوبت داشته باشد.

قبل از کار با دستگاه رفراکتومتر برای کالیبراسیون و تنظیم نمودن دستگاه از آب مقطر استفاده می شود. ابتدا منشور دستگاه را تمیز کرده و سپس یکی دو قطره آب مقطر بر روی آن قرار داده و سپس آنرا بسته و محکم می کنیم. ضریب شکست آب مقطر 1.0333 است. بعد از کالیبره شدن دستگاه آب مقطر را از روی منشور دستگاه تمیز کرده و نمونه که آماده کرده ایم به میزان یکی دو قطره در روی منشور دستگاه قرار داده و بعد از بستن آن، ضریب شکست آن را می خوانیم.

 

رفراكتومترهاي چشمي دستي و روميزي  از كمپاني كروز آلمان مناسبترين دستگاه ها براي اندازه گيري رفركت و بريكس مايعات و جامدات مي باشد مي باشند

 

روش نگهداری الکترود و تميز کردن آن

روش نگهداری الکترود و تميز کردن آن 

آماده سازی الکترود:

-1 الکترود را از بطری حفاظت الکترود جدا کنيد و با دقت نوک الکترود را با آب مقطر بشوييد.با احتياط با دستمال کاغذی به نرمی الکترود را خشک کنيد(دستمال را به آن نماليد).

-2 در حين جابجايی ها ؛ممکن است حباب هوا در نوک الکترود جمع شوند؛ الکترود را مقابل نور بررسی کرده که آيا حباب هوا در نوک آن جمع شده است يا نه. اگر حبابها ديده شوند با دقت الکترود را همانند تکان دادن درجه تب تکان دهيد تا تجمع حباب ها در نوک آن برطرف گردد.

-3 فيش الکترود را به دستگاه وصل کنيد.مطمئن باشيد که فيش صحيح و دقيق جا رفته باشد و سپس دستورات کاليبره کردن را با دقت انجام دهيد.

نگهداری الکترودU

-1 هميشه بعد از اتمام استفاده از الکترود آن را با آب مقطر شسته و در ويال حافظ الکترود قرار دهيد.

-2 ازوجود محلول کافی در ويال حفاظت کننده مطمئن باشيد.مقدار محلول بايد به قدری باشد که الکترود در حالت افقی و ياعمودی در محلول غوطه ور باشد

تميز کردن الکترودU

-1 برای تميز کردن الکترود از محلول های قوی مانند استون ؛تتراکلرورکرن يا غيره استفاده ننماييد بعد از تميز کردن

الکترود بايستی مجددا عمل کاليبراسيون انجام گردد.

-2 اگر چربی يا روغن نوک الکترود را پوشانده باشد با دقت الکترود را با آب شهری بشوييد.از محلول های شستشوبدون

آنزيم استفاده نماييد.

-3 اگر الکترود با مواد پروتئينی يا مشابه آن آلوده شده آن را در اسيد پپسينه5 دقيقه قرار دهيد و سپس با آب مقطر بشوييد

0نرمال بمدت10 دقيقه قرار دهيد

-4 اگربا انجام اين کارها جواب مناسب از الکترود نگرفتيد آن را در محلول اسيد کلريدريک0.1 N قراردهيد و با دقت آن را با آب مقطر بشوييد و بعد از آن مجددا عمل کاليبراسيون را انجام دهيد.

5- اگر با انجام موارد ذکر شده الکترود شما عملکرد دقيق ارائه ننمود می بايست الکترود تعويض گردد.

جهت ابتياع محلول ها و الکترود با شماره های ذکر گرديده تماس بگيريد

محلولهاي نگهدارنده و تميز كننده  كمپاني ميلواكي- مارتيني در نگهداري الكترود بهترين ياور شما مي باشد.

شرکت دی تجهیز آزما


تهران ، خیابان ولیعصر ، پایین تر از خ جمهوری
کوچه لقمان ، ساختمان بهروز ، ط 4 ، واحد 10

0098 (21) 66972811

خبرنامه ماهیانه

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید:

تماس با ما

تامین کنندگان