همکاری با سازمان‌ها و موسسات (کارفرمایان)

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. همکاری با سازمان‌ها و موسسات (کارفرمایان)

وزارت کشور

اهداف وزارت کشور فراهم نمودن موجبات حفظ نظم وامنیت در سراسر کشور تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین مملکتی اجرای سیاست عمومی دولت به‌منظور…
ادامه مطلب
فهرست