مقالات

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مقالات

نیازسنجی آموزشی

commentبدون دیدگاه
نيازسنجی آموزشی اشاره به مرحله‌اس از فرايند آموزش كاركنان دارد كه در آن به طور روش‌مند اطلاعات لازم درباره اهداف دوره‌های آموزشی مورد نياز برای انجام مطلوب يك يا مجموعه‌ای از مشاغل، بهبود فرايندهای سازمانی، و دستيابی به اهداف سازمان…

مستندسازی

commentبدون دیدگاه
 مدیریت دانش به معنای در دسترس قرار دادن نظام‌مند اسناد و اندوخته‌های علمی است به طوری که به هنگام نیاز در اختیار افرادی که به آن نیاز دارند قرار داده شوند تا آن‌ها بتوانند کارهای روزمره موثرتر و با بازدهی…

رضایت ذینفعان

commentبدون دیدگاه
هدف از تشکیل شرکت ها، مؤسسات، نهادها و سازمان ها پیگیري تحقق اهداف مشخصی است که در فلسفه وجودي تأسیس و آغاز به کار آن‌ها اشاره شده است. از جمله این اهداف، ارائه خدمات و خلق ارزش براي مشتریان و…

فرهنگ سازمانی

commentبدون دیدگاه
یکی از مفاهیمی که طی دهه اخیر به شدت در تفکر مدیریتی نفوذ داشته است، مفهوم فرهنگ سازمانی است. سازمان‌ها همچون جوامع، دارای فرهنگ مربوط به خود هستند که باعث تمایز آنها می‌شود. فرهنگ یک سازمان باورها، نگرش‌ها، فرضیه‌ها و…

معرفی استاندارد آموزش “ایزو 10015”

commentبدون دیدگاه
کاربردی کردن استانداردسازی فرایند آموزش بر اساس ايزو 10015، نيازمند تصريح ابعاد مختلف است، تا به لحاظ چارچوب مفهومی آن به ساير روش‌های متعارف موجود، متمايز شود. همچنين بتوان با ملاك‌ها و توصيه‌های ساير محققان در عملياتي‌سازی اين برنامه استانداردسازی،…

پتانسیل اکسیداسیون و احیا (ORP-Eh)

commentبدون دیدگاه

منظور از پتانسیل اکسیداسیون و احیا Eh عبارتست از میزان واکنش‌های اکسیداسیون یا احیا که در یک محیط مایع صورت می‌گیرد. پتانسیل اکسیداسیون و احیا بر مبنای ولت یا میلی‌ ولت بیان می‌گردد. سنجش پتانسیل اکسیداسیون و احیا یک روش سریع و ساده می‌باشد. پتانسیل اکسیداسیون- احیا (ORP) یک سیستم، به صورت Eh نوشته می‌شود. یک ماده اکسید شده Eh مثبت و یک ماده احیا شده Eh منفی دارد.

فهرست