رویدادها

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. رویدادها
timeline_pre_loader
نهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی

در تاریخ 23/ 9 /1400 تا 26/ 9 /1400 نهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت
مکان: نمایشگاه بین‌المللی تهران

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین

در تاریخ 18/ 9 /98 تا 21/ 9 /98 نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی رنگ و رزین
مکان: نمایشگاه بین‌المللی تهران
زمان: 9 صبح تا 5 عصر

هفتمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی

در تاریخ 26/ 9 / 98 تا 29/ 9 / 98 هفتمین نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران
مکان: نمایشگاه بین‌المللی تهران
زمان: 9 صبح تا 5 عصر

فهرست