دستگاه شمارنده کلونی

 

Galaxy 320

 

 دکمه ی منحصر به فرد BACK برای کسر اطلاعات در حین شمارش

 فضای مناسب برای انواع ظروف کشت میکروب با قطرهای متفاوت ( 60-150 mm )

 دارای نرم افزار کامپیوتری قوی برای ثبت ، ردیابی و پرینت اطلاعات

 طراحی سنسور فشاری

این طراحی به شما این امکان را می دهد که با هر قلم علامت گذاری کار کنید. بدون اینکه نگران تضییع و آلوده شدن نمونه شوید.

 دارای استاندارد CE

 

کاربری ها

 شمارش باکتری ها

 شمارش کولیفرم ها

 

اطلاعات فنی دستگاه کلونی کانتر روکر در جدول زیر آمده است.