چراغ گاز

 

Dragon 100 / Dragon 200 / Dragon 220

  

 سیستم احتراق و اشتعال

 حداکثر دما ی C˚ ۱۳۰۰

 قابلیت تنظیم شعله

 قابلیت شارژ مخزن گاز (بوتان)

 

کاربری ها

 استریل کردن

 جوشکاری

 گرمسازى

 پخت

 

چراغ های آزمایشگاهی روکر در سه مدل با مشخصات فنی زیر موجود می باشند.