کاتالوگ‌ها (روکر)

> پمپ خلاء خشک – غیر روغنی (سری روکر Rocker)
:: کاتالوگ دستگاه ROCKER 300/400/410/300DC
::
کاتالوگ دستگاه ROCKER 800/801/810/811
::
کاتالوگ دستگاه ROCKER 430/300C

> پمپ خلاء ضد اسید (سری کِمکِر Chemker)
:: کاتالوگ دستگاه CHEMKER 300/400/410/411

> پمپ خلاء روغنی (سری تانکِر Tanker)
:: کاتالوگ دستگاه TANKER 130/150/215/230

> پمپ خلاء خشک – غیر روغنی (سری لافیل Lafil)
:: کاتالوگ دستگاه LAFIL 100
:: کاتالوگ دستگاه LAFIL 400 Plus

> کمپرسور خلاء خشک – غیر روغنی (سری روکر Rocker)
:: کاتالوگ دستگاه ROCKER 320/420/440

> منیفولد چندشاخه (سری MultiVac)
:: کاتالوگ دستگاه MultiVac 310 MS/310 MS-T
:: کاتالوگ دستگاه MultiVac 300-MB/600-MB/300-MS/600-MS

> منیفولد چندشاخه (سری BioVac)
:: کاتالوگ دستگاه BioVac 320-330-330B

> فیلتر هولدر (سری LF)
:: کاتالوگ دستگاه ROCKER LF3/LF3a/LF5/LF5a

> فیلتر هولدر (سری MF)
:: کاتالوگ دستگاه ROCKER MF3/MF3a/MF5/MF5a

> فیلتر هولدر (سری VF)
:: کاتالوگ دستگاه ROCKER VF5-VF6-VF7-VF8
:: کاتالوگ دستگاه ROCKER VF3-VF10-VF12
:: کاتالوگ دستگاه ROCKER VF2-VF11

> فیلتر هولدر (سری LF)
:: کاتالوگ دستگاه ROCKER LF30
:: کاتالوگ دستگاه ROCKER LF32/LF33

> سری لافیل (Lafil)
:: کاتالوگ دستگاه LAFIL 400-LF30/400-LF32/400-LF 5a-500

> سری روکر (Rocker)
:: کاتالوگ دستگاه ROCKER 300-LF30/300C-VF12/300-MF31

> پمپ خلاء Rocker 300 با ست فیلتراسیون LF30
:: کاتالوگ دستگاه ROCKER 300-LF 30-SS

> الایزا واشر (BioWasher)
:: کاتالوگ دستگاه BioWasher 200/100

> میکروپلیت وکیوم منیفولد (WelVac)
:: کاتالوگ دستگاه WelVac 200/210

> چراغ گاز پرتابل (Lab Burner)
:: کاتالوگ دستگاه Dragon 100/200/220

> استریلایزر برقی (Electric Sterilizer)
:: کاتالوگ دستگاه Dragon 300/320

> دستگاه دیجیتال حمام خشک (Dry Bath)
:: کاتالوگ دستگاه Sahara 310/320

> دستگاه دیجیتال کلونی کانتر (Colony Counter)
:: کاتالوگ دستگاه Galaxy 330

> دستگاه COD راکتور (COD Reactor)
:: کاتالوگ دستگاه COD Reactor CR 25

> دستگاه COD متر (COD Detector)
:: کاتالوگ دستگاه COD Detector CD 200

> محلول‌های استاندارد رنگی (Buffer)
:: کاتالوگ محلول‌های Buffer

> حمام التراسونیک (Ultrasonic Cleaner)
:: کاتالوگ دستگاه Soner 203/203H/206/206H
:: کاتالوگ دستگاه Soner 210/210H/220/220H

> سری واتر وک (WaterVac)
:: کاتالوگ دستگاه WaterVac 100-MS/100-MB

> ست سر سمپلر (BioDolphin)
:: کاتالوگ دستگاه BioDolphin

 

keyboard_arrow_up