مقالات

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مقالات

روش رفراکتومتری

commentبدون دیدگاه
اصل اندازه گیری رفراکتومترهای دیجیتال رفراکتومترهای دیجیتال زاویه بحرانی را در خصوص انعکاس نور اندازه‌گیری می‌کنند. در این رفراکتومترها منبع نور و دتکتور نوری در یک طرف نمونه قرار دارند. منبع نور، منشور و دتکتور نوری با یکدیگر مطابقت دارند…

درباره رفراکتومتری

commentبدون دیدگاه
 رفراکتومترها و روش رفراکتومتری انعکاس نور معمولاً هنگامی رخ می‌دهد که نور با واسطه‌های مختلف شکست با محیط رابط برخورد می‌کند. از یک زاویه خاص‌، که وابسته به مواد است‌، نور در رابط دیگر خم نمی‌شود‌، بلکه در عوض منعکس…

کشف رفراکتومتری

commentبدون دیدگاه
افلاطون برای اولین بار مشاهده‌ای را توصیف کرد که برای درک بعدی ضریب شکست و قانون انعکاس مهم بود. وی مشاهده کرد که پاروها ظاهری طبیعی در هوا دارند، در حالی که به نظر می‌رسد در زیر آب چین و…

درباره پلاریمتری

commentبدون دیدگاه
فیلتر پلاریزه و صفحه نوسان نور نور در حالی که ما را احاطه می کند، چرخشی نیست. این بدان معنی است که هر موج نوری به طور تصادفی در یک جهت مکانی نوسان می‌کند. برای تبدیل نور غیر چرخشی به…

کشف پلاریمتری

commentبدون دیدگاه
پلاریمتر دستگاهی برای تعیین جهت قطب نور یا چرخش ماده فعال نوری است. فیزیکدان فرانسوی به نام فرانسوا ژان دومینیک آراگو (François Jean Dominique Arago) در سنگ کوارتز اکتشافی انجام داد که برای قطب بندی بسیار مهم بود. آراگو یک…

میکروسکوپ دارک‌فیلد و فاز کنتراست

commentبدون دیدگاه
میکروسکوپ دارک فیلد از میکروسکوپ میدان تاریک برای بررسی اشیائی استفاده می‌شود که به ویژه دارای کنتراست نیستند مانند میکرو ارگانیسم‌ها یا گلبول‌های قرمز. ویژگی میکروسکوپ دارک فیلد، نور را با زاویه مایل از طریق جسم هدایت می‌کند و از…
فهرست