موضوعات طرح

نیازسنجی آموزشی

commentبدون دیدگاه
نيازسنجی آموزشی اشاره به مرحله‌اس از فرايند آموزش كاركنان دارد كه در آن به طور روش‌مند اطلاعات لازم درباره اهداف دوره‌های آموزشی مورد نياز برای انجام مطلوب يك يا مجموعه‌ای از مشاغل، بهبود فرايندهای سازمانی، و دستيابی به اهداف سازمان…

مستندسازی

commentبدون دیدگاه
 مدیریت دانش به معنای در دسترس قرار دادن نظام‌مند اسناد و اندوخته‌های علمی است به طوری که به هنگام نیاز در اختیار افرادی که به آن نیاز دارند قرار داده شوند تا آن‌ها بتوانند کارهای روزمره موثرتر و با بازدهی…

رضایت ذینفعان

commentبدون دیدگاه
هدف از تشکیل شرکت ها، مؤسسات، نهادها و سازمان ها پیگیري تحقق اهداف مشخصی است که در فلسفه وجودي تأسیس و آغاز به کار آن‌ها اشاره شده است. از جمله این اهداف، ارائه خدمات و خلق ارزش براي مشتریان و…
keyboard_arrow_up