WELP

WELP

 

در ایتالیا تاسیس شد،Ermete Passon توسط 1983  در سال velp scientifica شرکت

زمینه فعالیت این شرکت تولیدات ابزارهای تحلیلی و تجهیزات آزمایشگاهی میباشد و

نماینده های مختلفی در کشورهای آمریکا؛ کانادا؛ مکزیک و چین دارد.

دستگاه هایی تولید شده در زمینه ها غذایی؛ دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی کاربرد دارد و سرمایه‌گذاری‌های آشکاری در تحقیق و توسعه و فناوری با هدف به حداکثر رساندن بهره‌وری و تمایز محصول و کاهش زمان عرضه به بازار انجام می دهد.

 

 

دستگاه ها شامل دو دسته اصلی

 

1-دستگاه های آنالیز

 

انالایزر های کربن و نیتروژن

Automatic Digester

دستگاه های تقطیر و تیتراسیون اتوماتیک

آنالیزورهای فیبر

آنالیزورهای فیبر غذایی

راکتور های پایداری

و مواد های مصرفی متفاوت

 

 

2-تجهیزات آزمایشگاه

همزن های مغناطیسی

همزن های مغناطیسی هیتر

(Overhead)همزن

(Overheadمیکسر (

هموژنایزر

BODسنسورهای

میکسرها

کدورت سنج

BOD

ترموراکتورDOD

انکوباتور یخچالدار

میکسرهای گردابی

فلوکلاتور یا لخته ساز

(حمام های گردشی باز)  open circulating baths

برای کنترل دقیق دما و ترموست مواد آزمایشی طراحی شده است وتوانایی تنظیم دما را دارد.

keyboard_arrow_up