کالیبراسیون ph مترها

کالیبراسیون PH متر:

برای اینکه از دقت PH متر اطمینان داشته باشیم، باید به طور منظم کالیبره شوند برای درستی کار از محلول‌های بافر با PH استاندارد که به صورت یک عمل مورد پسند بین‌المللی ساخته می‌شوند استفاده می‌کنند. بافرها محلول‌های پایداری هستند که یک حجم مشخص از تغییرات خاصی از PH را می‌پذیرند. واجب است که کالیبراسیون حداقل در ٢ بافر با PH متفاوت، که حداقل ٣ واحد PH بالای سطح مورد کاربری است، انجام شود.

برای بافرهای هیدروپونیک با PH 4 و ۷ برای استفاده استانداردهای کالیبراسیون ایده‌آل هستند.

تعدادی از سازنده‌ها ادعا کردند PH متر آن‌ها تنها به یک نقطه کالیبراسیون نیاز دارد. اگر دقت و درستی برای آن مهم است این ادعا به طور ساده توجه پذیر نیست. کاربرد ۲ بافر با PH استاندارد مطمئن می‌سازد که شیب کالیبراسیون به دست آمده است. اگر این عمل انجام نشده باشد وقتی که الکترود بعداً مورد استفاده قرار گیرد، در یک محلول بافر با PH 4، اندازه‌گیری به طور معمول انجام می‌شود، برای مثال‌، ۴/۴ به جای ۴٫0 این مشکل پتانسیل می‌تواند به وسیله‌ی کاربرد هر دو بافر ۴ و ۷ برطرف می‌شود.

چطور کالیبراسیون را انجام دهیم:

از دستورالعمل سازنده PH مترخود پیروی کنید به نوبت، اول با بافر PH 7 کالیبره کنید کار را با بافر PH 4 دنبال کنید. ادامه کار را با شستشوی الکترود در آب مقطر ادامه دهید و به آرامی با تکان دادن، آب اضافی را خارج کنید. سپس الکترود رادر محلول بافر با PH 7  غوطه ور کنید، برای حداقل ۲ بار تکرار، به گونه‌ای که ۷ خوانده شود، در پایان، روش عمل (کار) را با بافر PH 4 تکرار کنید، به گونه‌ای که ۴ خوانده شود. برای جلوگیری از آلودگی و پایین آمدن خلوص بافرها، آهسته بخشی از آن را داخل ظرف کوچک‌تری خالی کنید برای انجام دادن کالیبراسیون بالایی، وبعد از یک بار استفاده دور اندازید.

اشتباهات هنگام استفاده از الکترود PH متر:

قبل از اندازه‌گیری PH، اطمینان داشته باشید که مواد خوب قاطی شده باشد، مخصوصاً اگر PH ‘l , cdhn fhan2 باشد، انجام می‌شود. این یکی از بیشترین اشتباهات رایج است که وقتی PH یا هدایت را انجام می‌دهیم به وجود می‌آید ، همچنین مطمئن شوید ظرف نمونه‌گیری تمیز است.

وقتی که الکترود PH در یک نمونه قرار می‌گیرد، شاید خواندن‌های متفاوتی را برای زمان‌های متفاوت (شایدچندین دقیقه) قبل از ساکن شدن در یک حجم نهایی اعلام کنید. این موارد ممکن است به ازای یک واحد PH بین نخستین و آخرین حجم PH متفاوت باشد. از آنجا که آخرین حجم بیشترین دقت و درستی خواندن را دارد، برای اطمینان به اندازه کافی منتظر بمانید تا ثابت شود و سپس بخوانید. البته بخش مربوط به تمیز کردن را توجه کرده باشید.

مواد مخزن را به خوبی قبل از نمونه برداری تکان دهید. سپس الکترود را از نمونه برای چند دقیقه قبل از تغییر مسیر اندازه‌گیری و اندازه‌گیری بعدی خارج کنید.

الکترود را داخل نمونه بیشتر از عمقی که سطح محلول درونی الکترود پر شده است فرو نبرید.

از آنجا که دیدن عمق محلول پرشده در بیشتر PH مترها با اندازه کوچک مقدور نیست، الکترود را بیشتر از ۲۰ میلی‌متر داخل محلول فرو نبرید(غوطه ور نکنید). بیشتر از این عمق محلول نمونه مورد اندازه‌گیری نفوذ معکوس را داخل الکترود PH متر انجام می‌دهد، در نتیجه خواندن نادقیق می‌شود.

خواندن PH که انجام شد، فوراً الکترود را از نمونه خارج کنید و با آب مقطر شستشو دهید، کوتاهی در انجام این کار سرعت خراب شدن الکترود را افزایش و نیاز به تکرار برای بررسی روزانه را موجب می‌شود – به قسمت تمیز کردن مراجعه شود – زمانی که استفاده نمی‌شود، مطمئن شوید مخزن الکترود در یک محلول تهیه شده مناسب قرار دارد – قسمت ذخیره سازی.

همیشه الکترود رابا آب مقطر بعد از استفاده تمیز کنید – نگه داری مناسب نوک الکترود برای ادامه پیدا کردن دوام الکترود.

همیشه الکترودهای PH رادر یک مخزن محلول استاندارد و اشباع KCl، وقتی که استفاده‌ای ندارد نگه‌داری کنید.

مشکلات بررسی دقت با PH مترها:

نکته‌ای که با وجود مناسب کالیبره شدن PH مترها داریم این است که در آزمایش‌های مکرر با PH متر‌های مختلف، PHهای مختلفی را درمحلول‌های مشابه به دست می‌آوریم. این موضوع مخصوصاً در الکترودهایی با کیفیت پایین درست خواهد بود. به این دلیل که این الکترودها به انواع دیگر گونه‌های شیمیایی شبیه یون هیدروژن، مانند یون سدیم جواب می‌دهند. به این دلیل افزایش یک گونه مزاحم می‌تواند PHهای مختلفی تا بیشتر از ۵٠۰ واحد وقتی که یک گونه مغذی (با غلظت بالا) با ۲ PH متر مختلف که به درستی کالیبره شده اند آزمایش شود. توجه داشته باشید که مقیاس PH برای گونه‌های بی رنگ، داده‌های اشتباهی را نشان نخواهد داد، زیرا PH مترها تنها جوابگوی یون‌های هیدروژن خواهد بود.

مخزن الکترودهای PH:

برای PH مترهایی که دارای یک الکترود ترکیبی هستند برای داشتن کارایی خوب آنها باید اتصال الکتریکی بین محلول پرشده در الکترود (معمولاً پتاسیم کلرید – که رسانای الکتریکی است) و محلول گونه مورد نظر ایجاد شود.

مدل بندی الگودار الکترود شیشه PH متر. کاهش دقت به طور ثابت شرح داده می شود به وسیله اختلاف میزان انسداد منافذ یا افزوزه مانند الکترود که اغلب به دلیل مخزن خشک ایجاد می‌شود. انجام آزمایش با روغن یا مواد شیمیایی تند (برنده)(مثلاً PH بالا یا مواد مغذی با غلظت زیاد) یا کوتاهی در شستشو مناسب الکترود با آب بعد از انجام کار.

این مورد می‌تواند از طریق استفاده خمیرهای شیشه ای پرمنفذ یا فیتیله مانند در دیواره شیشه‌ای جدا کننده محفظه‌ای محلول پرشده درونی الکترود قرار دارد از گونه. هر دو این الکترود به طور اختیاری اجازه می‌دهند (خیلی کند) محلول پرشده به محلول گونه مورد آزمایش جریان پیدا کند.

دلیل متداول خرابی PH مترها از انسداد منافذ شیشه الکترود یا فیتیله مانند حاصل می‌شود. این مورد معمولا به دلیل مخزن خشک الکترود یا اینکه الکترود را برای مدت خیلی طولانی در محلول‌های غلیظ فروبرده قرار می‌دهیم.

مخزن خشک دهیدروژن شدن هر۲ الکترود شیشه را موجب می‌شود و در نتیجه ته نشینی ناخالصی ها (نمک‌ها) داخل سوراخ‌های ریز خمیر شیشه منفذدار خود الکترودها نتایج آهسته خوانده می‌شود، زمان پاسخ دهی کند خواهد بود ودر نتیجه حساسیت کم خواهد شد (کاهش صحت ودقت).

برای جلوگیری از این مشکلات نوک الکترود باید دائماً داخل یک محلول آماده شده ی مخصوص قرار گیرد.توجه داشته باشید که آب یا بافرها برای نگه داری PHمترها مناسب نیستند.

از قرار دادن الکترودها در محلول های روغنی جلوگیری کنید، از آنجا که این محلول‌ها الکترود را می‌پوشانند، بنابراین از اندازه‌گیری مواد شیمیایی درشت (زننده) که بسیار برنده هستند خودداری کنید (یا الکترود را برای مدت خیلی طولانی بیرون از محلول آماده خود نگه دارید.)

محلول‌های با غلظت بالا مانند مواد خام معدنی یا (PHبالا،سیلیس افزوده شده ). این می‌تواند برای الکترودها خطرناک باشد(یا نیاز الکترود رابرای تعمیر بالا ببرد).

تمیزکردن به طور منظم کارایی الکترود را افزایش خواهد داد واطمینان از ادامه کار را بالا می برد.

تعدادی از پاک کننده‌های مناسب عبارتند از:

برای آلودگی آلی: استفاده از مواد شوینده ملایم مایع، استن و در پایان با آب.

برای آلودگی معدنی: اسید نیتریک رقیق استفاده کنید یا هیدروکلریک اسید(HCl).

در هیدرو پونیک‌ها، چون در هر دو مورد آلی و معدنی، آلودگی تمایل به همکاری دارد، این بهتر است که از همه پاک کننده‌های گفته شده استفاده شود.

توجه کنید که تعدادی از پاک کننده‌ها ممکن است به فلز الکترود حمله کنند – به ویژه پلاستیکی. بنابراین قبل از اقدام با تولید کننده الکترود موارد را چک کنید و مطمئن شوید.

همان طور که اشاره شد، PH مترها نیاز دارند بسیار ثابت نگه داشته شوند. تمیز کنید، کالیبره کنید و با برنامه به طور منظم ذخیره سازی صحیح انجام دهید.

1 دیدگاه. همین الان خارج شوید

 • الهه
  23/01/1402 19:46

  سلام
  تشکر بابت این متن جامع
  سوالی داشتم: چرا تاکید بر این هست که از KCl اشباع استفاده بشه؟ اگر اشباع نباشه چه مشکلی داره؟

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up